6. okt. 2013

43 Ja eller Nei

Vanskelig tema: Liv VS Død, Rettigheter VS Samvittighet.

Dette er et uvanlig innlegg for meg, men når jeg nå føler at noe riv ruskende galt er i ferd med å skje, uten at det er mange nok stemmer der ute som roper stopp, så må jeg bare kjempe for det jeg føler er riktig.

Dere har kanskje fått med dere samarbeidsavtalen som ble inngått den 30. september i år. KrF, Høyre og Frp signerte da en avtale som sikrer fastlegers reservasjonsmulighet i spørsmål knyttet til liv og død. Det dette i praksis betyr, er at allmennleger bla. vil få rett til å nekte å henvise sine pasienter til abort eller kunstig befruktning, og ja, de kan til og med nekte å skrive ut prevansjon! De allmennlegene som velger å benytte seg av denne retten, må likevel henvise pasienten videre til en annen lege som vil gi henne den underskriften hun har lovfestet rett på. Jeg synes dette er et stort skritt tilbake for våre rettigheter og Norsk kvinnehelse, og jeg har ikke tenkt å la det passere uten at jeg sier min mening til dem som bestemmer.

Jeg tar ikke opp dette i dag for å diskutere hvorvidt abort er etisk forsvarlig eller ikke. Dette handler ikke om hvilket parti du eller jeg stemmer på, eller hva din eller min mening om abort og kunstig befruktning er. Dette handler om at de menneskene som styrer landet vårt, nå har tenkt å reversere kvinners rett til lik legebehandling, ved å lage hinder på veien for dem med reservasjonsretten. Uansett hva vi måtte føle om abort, så må vi vel kunne være enige om at vi ikke vil at noen skal innskrenke de rettighetene vi har til å bestemme over egen kropp?

Selvfølgelig må vi jobbe for at så få som mulig kommer i den forferdelige situasjonen å måtte få utført en provosert abort, men jeg føler også et ansvar for å beskytte kvinners rettigheter! 
Jeg vet at dette er et utypisk innlegg fra min side, men dette er viktig for meg, og jeg håper du vil høre på det jeg har å si.

Allmennlegene er der for å hjelpe oss, og vi har faktisk lovfestet rett på hjelp, enten vi kommer for å få prevensjon eller for å få henvisning til en abort. At vi kan bli nødt til å gå omveier for å få den hjelpen som loven sier at vi har rett på, synes jeg ikke er greit!

Derfor har jeg i dag skrevet et brev til alle landets stortingsrepresentanter angående denne saken og bedt dem svare meg ja eller nei, på om de støtter reservasjonsretten. Hvis du som leser er enig med meg i at de som styrer landet vårt bør tenke seg grundig om før de tar denne avgjørelsen, så er det fritt fram for deg å kopiere min tekst, (eventuelt skrive din egen personlige tekst! ), og sende den til alle på epostlisten som du finner lenger nede i innlegget. Det trenger ikke være langt, -hvert eneste brev teller! 
Her er mitt brev:


Kjære stortingsrepresentant,

jeg skriver til deg om allmennlegenes reservasjonsrett i spørsmål om liv og død. Jeg lurer på om du vil si ja eller nei til å frata kvinners rett til lik legebehandling? 

Det å gi allmennleger i Norge rett til å reservere seg mot henvisninger til både abort og assistert befruktning vil kunne påføre kvinner (og par) i en allerede fortvilende situasjon, en unødvendig ekstrabelastning. Jeg syns dette er galt, og vil gjerne at du hører min mening om saken og forteller meg om du er enig med meg eller ikke.

Argumentene for reservasjonsretten handler om å skåne leger for samvittighetskvaler. Men er det i denne situasjonen viktigere for deg å beskytte dem som har valgt et yrke som de på forhånd vet at innebærer slike vanskelige dilemmaer, enn det å skåne pasienter som er i en svært sårbar situasjon? Kvinner i Norge har jo en lovfestet rett til selvvalgt abort, så selv om man kan argumentere for at reservasjonsretten ikke direkte fratar kvinner denne retten, så er den likevel et stort skritt i feil retning, og er med på å gjøre det vanskeligere for kvinner å få hjelp til det de har rett på. Vil du være med på å gjennomføre dette?

Det har blitt sagt av forkjempere for reservasjonsretten at ytterst få allmennleger vil benytte seg av denne retten og at det derfor ikke er så farlig. Men hva er da poenget med å gi dem denne retten hvis de er så få, spør jeg deg. Og har du tenkt over at det vil være svært mange abortsøkende kvinner som vil kvie seg enda mer for å dra til legen på grunn av at de risikerer å få et nei? Jeg kan fortelle deg at jeg ville kviet meg noe forferdelig. Hva med henne som bor i en liten bygd med få eller kun én fastlege som har benyttet seg av reservasjonsretten? Skal hun måtte reise ut av bygda for å få tak i noen som vil hjelpe henne? Jeg synes det er trist å tenke på at det blir satt slike hinder i veien for kvinners rettigheter i landet vårt.

Jeg vil også be deg ta med i din betraktning, at det finnes mange situasjoner hvor det ikke er så lett for den abortsøkende kvinnen å vite på forhånd om legen hennes har reservert seg for aborthenvisninger. Hva om kvinnen kommer til sin avtalte time og møter på en vikarlege eller en turnuslege? Da vil det være umulig for henne å vite på forhånd om den legen vil gi henne henvisning, eller om hun vil måtte tåle å gå til enda en svært vanskelig legetime for å få den henvisningen loven sier at hun har rett på. -Jo forresten, den abortsøkende kvinnen kan ringe på forhånd og spørre sekretæren om legen som er på jobb har reservert seg mot aborthenvisninger. Men du forstår helt sikkert at den samtalen er det ingen som har lyst til å ha, og at det er en ekstra belastning som kvinnen ikke bør utsettes for.

Legens samvittighetskvaler er selvfølgelig et stort poeng i denne saken, men jeg ser ikke hvordan allmennlegene som er imot selvbestemt abort kan beholde sin rene samvittighet ved å reservere seg. Reservasjonsretten i praksis vil jo bare resultere i et mellomledd på veien. Jeg ser ikke hvordan det vil føre til en ren samvittighet for noen som er så sterkt imot selvbestemt abort at de nekter å skrive under en henvisning for selve inngrepet. 

Aborten vil kunne bli utført uansett, og Allmennlege A har vært med på å sende kvinnen videre til dem som vil hjelpe henne. Jeg forstår at det er en forferdelig vond situasjon for en lege å være den som henviser til inngrepet hvis han eller hun er så sterkt i mot det, men tror du at reservasjonsretten vil slette de mye omtalte samvittighetskvalene? Eller kanskje bare lette dem litt? Og er det virkelig viktigere enn hensynet til kvinnen, som jo er den svake part i en slik situasjon, uansett hvordan man vrir og vender på det. 

Til slutt vil jeg si at jeg misliker sterkt at denne saken, som har stor betydning for Norske kvinners helse, tilsynelatende blir brukt som et middel i en samarbeidsavtale mellom regjeringspartiene. Det ser ut til at det er viktigere for dere at alle i regjeringen er fornøyde og at alle partiene får igjennom noen av sine verdier, enn at kvinnene i dette landet beholder sine rettigheter uten å måtte gå omveier, som reservasjonsretten definitivt er.
Vil du som stortingsrepresentant være med på dette vedtaket som slår kjepper i hjulet for kvinners rettigheter til å få henvisning til abort eller assistert befruktning hos sin lege? Svar: Ja/Nei.

Jeg ser frem til å høre fra deg,

Jona
 _____

Brevet mitt er en del av en større aksjon hvor flere (deriblandt bloggere) er med på å si det de mener om reservasjonsretten. 


Andre bloggere som deltar i aksjonen mot reservasjonsretten er:
Vil du være med meg (og mange andre) og heve stemmen din i denne saken?
For å nå frem til dem som bestemmer, kan du kopiere stortingsrepresentantenes mailadresser, lime dem inn i epostleseren din der hvor det står "mottaker", legge inn mitt/ditt brev i mailen og sende det til dem som siste ord i saken. Alternativt kan du dele dette blogginnlegget på facebook, instagram eller twitter.

Her er stortingsrepresentantenes mailadresser:

(Oppdatert liste. Representantene som har svart at de støtter vårt syn, har blitt fjernet fra listen.)

kjell.ropstad@stortinget.nosvein.harberg@stortinget.noingebjorg.godskesen@stortinget.noJan-tore.sanner@stortinget.nosylvi.graham@stortinget.noTone.Troen@stortinget.nobente-stein.mathisen@stortinget.noHenrik.Asheim@stortinget.noNils-Aage.Jegstad@stortinget.nomette.tonder@stortinget.nokari-kjonaas.kjos@stortinget.noHans-Andreas.Limi@stortinget.no,ib.thomsen@stortinget.no, per.lundteigen@stortinget.notrond.helleland@stortinget.noanders.werp@stortinget.noKristin-Ormen.Johnsen@stortinget.no, jorund.rytman@stortinget.no ,morten.wold@stortinget.nofrank.bakke-jensen@stortinget.no jan-henrik.fredriksen@stortinget.nokjersti.toppe@stortinget.noknut-arild.hareide@stortinget.noerna.solberg@stortinget.nooyvind.halleraker@stortinget.noPeter-Christian.Frolich@stortinget.noTorill.Eidsheim@stortinget.noSigurd.Hille@stortinget.noOve-Bernt.Trellevik@stortinget.no, gjermund.hageseter@stortinget.nohelge-andre.njastad@stortinget.nojenny.klinge@stortinget.norigmor.andersen-eide@stortinget.noHelge.Orten@stortinget.noelisabeth-robekk.norve@stortinget.noharald.nesvik@stortinget.nooskar.grimstad@stortinget.nokenneth.svendsen@stortinget.nomargunn.ebbesen@stortinget.noOdd.Henriksen@stortinget.nomarit.arnstad@stortinget.noelin-rodum.agdestein@stortinget.no, anne-tingelstad.woien@stortinget.noolemic.thommessen@stortinget.nomorten-orsal.johansen@stortinget.noRasmus.hansson@stortinget.nohans-olav.syversen@stortinget.noine-marie.eriksen-soreide@stortinget.no, nikolai.astrup@stortinget.no, michael.tetzschner@stortinget.no,kristin.vinje@stortinget.nomudassar.kapur@stortinget.nostefan.heggelund@stortinget.no,siv.jensen@stortinget.nochristian.tybring-gjedde@stortinget.noulf.leirstein@stortinget.no, Bengt-Morten.Wenstob@stortinget.noingjerd.schou@stortinget.nogeir.pollestad@stortinget.noOlaug.Bollestad@stortinget.noGeir-S.Toskedal@stortinget.nobent.hoie@stortinget.nosiri.meling@stortinget.noarve.kambe@stortinget.no , tina.bru@stortinget.nobente.thorsen@stortinget.noRoy.Steffensen@stortinget.nobjorn.lodemel@stortinget.noheidi.greni@stortinget.nolinda.helleland@stortinget.noFrank.Jenssen@stortinget.noper.sandberg@stortinget.noSivert-Haugen.Bjornstad@stortinget.nogeir-jorgen.bekkevold@stortinget.notorbjorn-roe.isaksen@stortinget.nobard.hoksrud@stortinget.noelisabeth.aspaker@stortinget.nokent.gudmundsen@stortinget.nooyvind.korsberg@stortinget.noHans-Fredrik.Grovan@stortinget.noIngunn.Foss@stortinget.no, Norunn-Tveiten.Benestad@stortinget.noase.michaelsen@stortinget.noAnders.Tyvand@stortinget.nosvein.flatten@stortinget.noKarstein-Eidem.Lovaas@stortinget.noanders.anundsen@stortinget.nomorten.stordalen@stortinget.no,


 __________________________________________________

Alle kvinner har rett til lik legebehandling.
Jeg ønsker at vi kan få beholde våre rettigheter uinnskrenket. 
Er du med meg?

43 kommentarer:

 1. Stå på. Er sint inn i hjerterota over hyklersk kristendom.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk Katrhrine.
   Kristendom eller ei, - det er snakk om våre rettigheter og da er det helt likegyldig hvem det dårlige forslaget kommer fra. Jeg lar ikke slikt passere uten at jeg sier ifra til dem som styrer at jeg syns det er feil. Håper du også gjør det! :)

   Slett
  2. Hvor er rettighetene til mannen? Hvor er rettighetene til babyen?

   Gud sparte ikke sex til ekteskap for at vi skulle lide, han sparte det slik at vi slipper å komme i veldig vanskelige situasjoner. Det å tvinge en lege til å utføre et drap på en baby er ikke bare egoistisk, det er ondskapsfult.

   Man må aldri glemme, at Jesus døde på korset for alle våre synder. Uansett hvilke handlinger vi har utført, så er hans offer større enn alle våre synder og tilgivelse er tiljengelig for alle.

   Slett
  3. Bra Stian!!

   Maria

   Slett
  4. Så du ventet med Sex til ekteskapet og holder deg til en partner resten at livet du Stian ?
   Å sier du at de som er gift ikke bruker noen form for prevensjon ? at med en gang de er gift så er det bare å slappe av, å ta imot alle de babyene man klarer å lage ? for dette handler jo om bruk av prevensjon også...

   Slett
  5. Når ble det å være trofast en negativ greie?

   Hvor har jeg sagt at prevensjon er feil? Prevensjon har jeg overhode ingen problemer med.
   Bruk det så mye du vil.

   Slett
  6. svar på første er enkelt. Din rettighet som mann er å ta ansvar for at noen ikke havner i denne situasjonen. Ditt andre spørsmål, er jo verre, men er det ett ufødt barn eller kvinna som bærer barnet som er mest verdt? Det er jo ingen baby. først embryo så foster.

   Slett
 2. Fikk du det til med alle adressene samtidig? Her sier den "invalid adress", jeg trykte send anyway, men noe var jo galt. Har ikke tid til å fikse atm. Men trenger man kanskje mellomrom i tillegg til komma mellom adressene? Jeg så noen hadde det, andre ikke.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg fikk sendt alle ja. Skal sjekke opp i det! Takk

   Slett
  2. Jeg måtte bare kopiere inn hver adresse for seg til slutt, hah, litt av en jobb, men hva gjør man ikke. :)
   Fått personlig svar fra flere og, ikke verst.

   Slett
 3. Veldig bra verson Jona!

  SvarSlett
 4. Jeg er lege. Jeg er katolikk. Og jeg har IKKE tenkt å benytte meg av reservasjonsretten. Jeg mener det er stor variasjon blandt de kvinnene som velger å ta abort. De har både "gode" og "dårlige" grunner. Det er ikke min jobb å legge meg opp i det. Min jobb som lege, er å forsikre meg om at kvinnen er HELT SIKKER på valget sitt. Min jobb er å tilby samtaler, enten med meg eller andre, både før og etter, dersom hun er usikker. Min jobb er å være lege for min pasient. Hva jeg selv mener og tror (det vet jeg faktisk ikke selv engang) har ingen ting med min pasient å gjøre. Dersom min pasient ønsker en henvisning for å avbrye svangerskap, får hun den. Vi har alltid en samtale, for at hun skal få høre om hvilke andre muligheter hun har, og for at jeg som lege skal se at hun er helt sikker på valget sitt (dette er faktisk en del som må gjennomføres for at begjæringen om svangerskapsavbrudd skal være gyldig).

  Jeg mener, som lege og som katolikk, at de leger som velger å reservere seg mot disse tingene, bør finne seg noe annet å gjøre.
  Den eneste reservasjonsretten - som jeg kommer på i øyeblikket - må være at det skal være lov å reservere seg mot å faktisk utføre inngrepet svangerskapsavbrudd, og det finnes allerede.

  SvarSlett
  Svar
  1. Godt å høre, Nina!
   Jeg er glad for at det finnes mange leger som føler at de er der for å hjelpe og beskytte pasienten, ikke for å demonstrere sine etiske synspunkter, tro eller verdier.

   Jeg er også enig i at det er i orden at man kan reservere seg mot å utføre inngrepet. Akkurat det har ingen innvirkning på pasienten. De trenger ikke møte legen som ikke vil utføre inngrepet og føle på den skammen og byrden som det medbringer.

   Takk for at du engasjerer deg!

   Slett
  2. Det må være en skarp grense mellom jobb og privatliv. Uansett hva og med hvem man jobber med. De som ikke greier dette, at de ikke greier legge de meningene eller overbevisningene de har som ikke samstemmer med yrket de utfører, til sides når de er på jobb - de bør revurdere yrket sitt. Synes jeg.
   Jeg synes denne diskusjonen du har oppe nå er VELDIG interessant, og ikke minst ekstremt viktig. Så takk til deg for å ta det opp :)

   Slett
 5. Takk for ditt engasjement !! Så utrolig bra ! Jeg støtter ! L

  SvarSlett
 6. Takk for et vellskrevetog engasjert innlegg Jona! Aftenposten skriver at dette dreier seg om 200 fastleger, som da har da ansvar for over 200 000 pasienter. Dermed er omfanget slett ikke noe forkjemperne kan trekke på skuldrene av..

  SvarSlett
  Svar
  1. Så de har gravd opp et tall på det faktisk!? Ja det var da aldeles ikke få som kan bli rammet, og der var det argumentett til dem som prøver å bagatellisere reservasjonsretten borte! Jeg håper virkelig ikke at 200 leger får lov til å si nei til pasienter som er i en kjempetøff situasjon og ber om hjelp!

   Slett
 7. Er så enig... Her skal det sendes Mail! Syns det er trist med en slik tilbakegang...

  SvarSlett
 8. Bra innlegg! Bra at noen setter fokus på dette og jeg håper dette engasjementet fører fram!

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk Marianne. Ja om ikke vi får gjennomslag så har vi i hvertfall ikke latt det passere uten at vi sier ifra!

   Slett
 9. Jeg har også skrevet et innlegg om dette og håper at det blir en konstruktiv debatt. Vi trenger at mange tar opp saken på sin blogg og på sine arenaer. Det er uendelig mange innfallsvinkler til temaer, og viktig å få dem fram.

  Det som virkelig er problematisk er at graviditet gjerne oppdages sent og da kan de 12 ukene gå før inngrepet gjøres - bare fordi kvinnen må søke etter ny fastlege (noe som ikke er gjort med tre tastetrykk).

  Håper innleggene våre blir mye delt slik at de også når ut til folk som ikke blogger eller vanligvis leser blogg selv.

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja det er et viktig poeng du har. Uplanlagte graviditeter oppdages gjerne sent. Da er det fryktelig dumt om kvinnen ønsker abort men blir sendt hjem med et nei og må bestille ny time hos en annen lege.
   Jeg syns også det er viktig med konstruktiv debatt. Jeg leser alt det forkjemperne for reservasjonsretten har å si, og synes det er lærerikt og bra å kunne spørre hverandre ut litt og diskutere saklig.
   Nå har jo aksjonen vår (supert at du er med!) fått mye oppmerksomhet, og jeg håper at den i det minste kan vise at vi ikke bare sitter og lar ting skje hvis vi ikke er fornøyde med det som blir bestemt "der oppe". Syns også det blir spennende å se hva Høyre nå sier ift at de var (helt til natt til i dag) veldig klart imot reservasjonsretten. I hvertfall i følge det som stod på nettsidene deres... helt til det forsvant i natt.
   For meg ser det ut som reservasjonsretten var KRF sin hjertesak som Høyre og FRP "lot dem få", i bytte mot at KRF er greie tilbake og føyer seg for flertallet i storpolitikken...
   Plutselig ble kvinners rettigheter og kvinnekroppen en sjakkbrikke, og det er lavmål.

   Slett
 10. Takk for dette innlegget Jona. Jeg setter veldig pris på at du tar et prinsippielt og rettferdig standpunkt her. Det handler ikke om parti eller regjering, men sannheten er at kvinner/barn/reproduktive rettigheter gjerne er av det som brukes av mange partier som "forhandlingsbrikker", og det er ikke riktig.

  SvarSlett
 11. Veldig bra aksjon. Synes dette eventuelle tilbakeskrittet for halvparten av Norges befolkning vitner om gufs fra fortiden med umyndiggjøring, nemnder og for å gå enda lenger tilbake kloke koner, strikkepinner, dødelighet, årtusener med bestemmelser over vår kropp. Vingespennet for årsakene til at provosert abort er ønsket er like stort som det antall kvinner som måtte stå i en forferdelig situasjon der dette oppstår som et valg. En lettvint løsning har det aldri vært for noen. Ikke bring ydmykelsene inn på banen igjen i norsk helsevesen! Synes du har formulert deg godt og ydmykt!

  SvarSlett
 12. *fnis* har fått intet mindre enn TRETTEN sure mails fra stortingspolitikere som har "brukt hele søndagen på å svare på mails". Stakkars, må de jobbe på søndager. Buhu. ;)

  SvarSlett
  Svar
  1. Merkelig. Det da er ingen som har tvunget noen til å svare øyeblikkelig på mailen?
   Ingen av dere skal tenke på det der. Man velger jo selv om man leser mail på søndag eller ikke.
   Ja det er kjedelig å jobbe i helgen. Jeg satt selv oppe natt til søndag og jobbet med denne aksjonen til kl 3 så de har min sympati. Uansett om ikke jeg får timelønn. ;)

   Slett
  2. så enig. Har nettopp hatt diskusjon med min tante, som er katolsk nonne. Vi er selvsagt ikke enige. :)

   Slett
  3. Hoho, har også selv fått 13 mail tilbake. 3-4 stk er automatisk tilbakesvar om at de er på ferie, har luksusproblem med full mailboks, er opptatt o.l. Fikk to mail fra noen som sitter i Venstre om at de ikke skjønte hvorfor DE hadde fått en slik mail, når det var HELT klart på mandagens pressekonferanse at Venstre nektet å utvide reservasjonsretten, de nektet å signere. Det ene svaret lød følgende: "Takk for mail. Jeg har fått over 100 så og si likelydende mailer i innboksen... og er også i mot forslaget fra den blåblå-regjeringa."
   Noe som er litt morsomt er at jeg fikk 3 likelydende mailer tilbake, nesten eksakt identisk innhold bare formulert på forskjellige dialekter. Resten svarte meg med ett enkelt "Nei" eller en lang melding hvor det helt enkelt kunne ha stått "NEI" på :p SV ville i allefall stemme nei for reservasjonsretten, i følge den ene mailen. Morsomt, håper flere henger seg på. Dette er viktig for Norske kvinners helse! :)
   -Tonje

   Slett
 13. Flott aksjon! Har sendt e-post til alle representantene. Jeg syntes brevet ditt var så godt skrevet at jeg like godt kopierte teksten (men signerte med eget navn). Elleve stykker har (foreløpig?) svart, og alle sa at de kom til å stemme ned forslaget. Samtlige elleve var for øvrig AP-ere.

  Hilsen Kristine

  SvarSlett
  Svar
  1. Samme her, Jona sitt brev var så bra formulert og rett på sak. Mottok også like svar som deg.
   - Tonje

   Slett
 14. Veldig bra at flere bloggere setter fokus på dette. Selv er jeg intensivsykepleier og jeg an ikke reservere meg mot enkeltpasienter, det har heller aldri vært i tankene mine å gjøre det... Har en slike preferanser i sin legehverdag, bør en finne seg en annen jobb.

  SvarSlett
 15. Bra innlegg! Jeg har i min utlenlandstilværelse og prosess med å etablere familien i nytt land gått helt glipp av debatten, som jeg nå ser raser i både medier og bloggverdenen. Jeg reagerte derimot som mange andre sterkt på stortingsvedtaket, som jeg mener er et stort tilbakesteg, og synes det er bra at så mange fronter dette i det offentlige rom!!

  SvarSlett
 16. Hva med legers rett til følge sine moralske synspunkter? Og når du skaffer deg fastlege tar vel dette to sekunder å sjekke? Står det så bra til med kvinnekampen at dette er de nye kampropet? Leger MÅ være delaktig i det DE personlig mener er et mord...

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er vel litt som med allt annet i livet og arbeidslivet. Er det så at du på en hvilken som helst annen arbeidsplass ikke kan leve med deg selv pga hva du må gjøre, så er det dags å finne en annen arbeidsgiver. Skulle du ta en verving i militæret om du er pasifist?

   Nå kan ikke jeg helt hva som gjelder for å bli fastlege, men minimum krav er att de minst sørger for en behandlingen jeg har rett til. Hva om en lege har en tro som ikke tillater han/hun til å tappe blod fra mennesker. Er det OK for en lege å aldrig ta blodprøver?

   Er det så at en fastlege har moralske kvaler med å hjelpe til med en abort, er det kanskje dags å prioritere hva som er viktigst for seg. Pengene og velferden han/hun får ved å være fastlege, eller avstå fra å være fastlege.

   Som fastlege, kan du gjerne jobbe mot abort utenfor din tjeneste som fastlege, men som fastlege må du gi kundene/pasienten den hjelp de har krav på/rett til.

   Slett
  2. Det er en balanse øvelse. Rettigheter går ofte i konflikt med hverandre, det du mener er legers rett til å følge sine moralske synspunkter kan være problematisk fordi det betyr at de da vil fraholde kvinners rettigheter til tilgang til helsetjenester som de HAR rett på via loven slik den står i dag.

   Hvis dette er så problematisk for leger og befolkningen generelt foreslår jeg at de tar det opp med lovgiverene og forandrer loven slik at den stemmer overens med deres moralske synspunkter. Sånn som det står nå, er det er spørsmål om folks følelsesmessige mening om saken overfor loven, og kvinner som søker assistanse i den sammenheng fortjener ikke å bli skammet av den grunn.

   Slett
  3. jeg er selv lege, og selvom jeg skjønner hva du mener, så er det nå engang slik at vi ikke har lov å velge hvilke pasienter vi vil ha. Det dreier seg dessuten ikke om oss som leger, men om pasienten. Og jobben vår er å være leger FOR pasientene.

   Slett
 17. Mail sendt til stortingsrepresentantene! Viktig, viktig!

  SvarSlett

Kommentarer på tyskertosa vil ikke bli besvart. Jeg har fått ny blogg og flyttet til www.mammalivet.com. Der finnes også alle gamle innlegg og mange nye. Vi ses!

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...